វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (វ.ស.ក) ដោយ​សហការជាមួយសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន​រៀបចំសិក្ខាសាលា បណ្តុះបណ្តាលមួយ ដែលមាន​រយៈពេល​មួយ​សប្តាហ៍ ស្ដីពី​ “ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់​សភា៖ ការ​ពង្រឹងស្ថាប័ន” ដោយមាន​អ្នកចូលរួមប្រហែល ៨០​ នាក់​។ សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលនេះ​ត្រូវបានបែងចែក ជាពីរវគ្គ​៖ វគ្គទី​១ ធ្វើ​នៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨​ ខណៈដែលវគ្គ​ទី​២ គ្រោងរៀបចំ​នៅ​ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨​ នៅខេត្តសៀមរាប។

វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (វ.ស.ក) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញា។ អ្នកចូលរួម​មាន សមាជិកសភាចំនួន១១រូប​មកពីព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភា។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល រយៈពេល ៥ថ្ងៃនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការទូតសភា​ នៃ វ.ស.ក ដែលជាកម្មវិធី​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញមូលដ្ឋាន ​ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព បុគ្គលិកសភា។

ភ្នំពេញ​ថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨៖ តាមការអញ្ជើញរបស់វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា      លោក David Wilson អគ្គលេខាធិការ​នៃរដ្ឋ​សភា​នូវែលសេឡង់ នឹងចាប់ផ្តើម ថ្ងៃនេះ នូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេលបីថ្ងៃ ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹង និង បទពិសោធន៍របស់លោក​នៅក្នុង ផ្នែកផ្សេងៗនៃអ្នក​ទទួលខុសត្រូវរបស់សភា ជាមួយបុគ្គលិកសភាកម្ពុជាដែលមកពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃសភាកម្ពុជា។

នាថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (វ.ស.ក) បានរៀបចំសិក្ខា សាលាមួយស្តីពី "សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ" ដោយសហការជាមួយ លោក​បណ្ឌិត Bernd Schaefer សាស្ត្រាចារ្យ​មកពីនាយកដ្ឋានអាល្លឺម៉ង់នៃ សាកលវិទ្យាល័យចចវ៉ាស៊ីនតោន (Washington DC) ។