វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ​បាន​ដំណើរការ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ទី​២២ ដល់​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​២៤​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២០​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​សភា​កម្ពុជា​ ។ ចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ វិទ្យាស្ថាន​បាន​គោរព​តាម​គោលការណ៍​ណែនាំ​ជា​សកល​ក្នុង​ដំណើរការ​វគ្គ​នេះ​ ។

កម្មវិធី​បណ្តុះបណ្តាល​ថ្នាក់តំបន់​ទៅលើ​ជំនាញ​ការទូត​សភា​ជំនាន់ទី២​ ត្រូវបានចាប់ផ្តើម​នៅថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០២០​ តាមរយៈ​ការជួបប្រជុំ​តាម​វីដេអូ​។ ទាំងគ្រូជំនាញ​ នាយផ្នែក​ សិក្ខាកាម​ រួមទាំង​វាគ្មិន​ បានចូលរួម​ពិធី​បើក​វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​នេះ​ ដែលធ្វើឡើង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​ សម្រួល​ដល់​ការណែនាំខ្លួន​និង​ពិភាក្សា​រវាង​វាគ្មិន​ពី​បណ្តា​ប្រទេស​នៅក្នុង​ទ្វីបអាស៊ី​ និងអ៊ឺរ៉ុប។​

The Fiscal Analysis Capacity Training (FACT) program was established in 2016 at the request of the Cambodian Senate to train a team of parliamentary staff to perform the role of a parliamentary budget office. On 27 January 2020, a ceremony was held to mark the completion of this program, to acknowledge the achievement of the 10 trainees and to hand over the training materials to the Parliament.

ត្រូវ​បាន​ផ្តួចផ្តើម​ឡើង​ដោយ​ក្រុមសភាជាតិ​កម្ពុជា​ នៃ​អ្នក​នយោបាយ​សភាស្រ្តី​ (CWPC) ដោយ​មាន​កិច្ច​សហការ​រៀបចំ​ពី​        អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា និងវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (PIC) ។ យុទ្ធនាការ​នេះ​​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នា ​ថ្ងៃទី​១៨  ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅវិមានរដ្ឋសភា ។