អគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋ​សភា និង អគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ និងថវិកាសភា ហ្វីលីពីន បំពេញ​ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ដើម្បីពិភាក្សាលើ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសភា

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៤ ដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ សភាកម្ពុជា និង វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា​ (វ.ស.ក)​ បានទទួល​ស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម មេធាវី Cesar Strait Pareja អគ្គលេខា​ធិការ​រដ្ឋ​សភា​និងឯកឧត្តម បណ្ឌិត Rumulo Emmanuel Miral អគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋាន ស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនិងថវិកាសភា នៃ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន (CPBRD)។​

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃពុធ ​ទី​២១ ខែ​មិនា ឆ្នាំ​២០១៨ វិទ្យាស្ថាន​សភា​កម្ពុជា (វ.ស.ក) បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃការយោគយល់​គ្នា​ជាមួយ​វិទ្យាស្ថានជាតិ​ការទូត​ និង​ទំនាក់ទំនងអត្តរជាតិ​ (NIDIR)។គោលបំណង​នៃ​អនុស្សរណៈ​នៃការយោគយល់​គ្នា នេះ គឺដើម្បី​​ផ្ដល់​ជា​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​​មូលដ្ឋាន​ដែល​អនុញ្ញាត​​ឲ្យ វ.ស.ក និង NIDIR​ អាចរៀបចំ​ និង​អនុវត្ត​គម្រោង​រួម​គ្នា​បាន ដោយផ្អែក​លើ​ការព្រមព្រៀងគ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ និង គោលនយោបាយ​និង​នីតិវិធីរៀង​ៗ​ខ្លួន​។

សិក្ខាសាលាស្ដីពី “ផលប៉ះពាល់ និងយន្តការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និង ថៃ” ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះសហការរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា និង អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា។

 

ពិធីប្រគល់វិញ្ញបនបត្រដល់សិក្ខាកាមបានប្រារពធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រ ៥រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំរកា ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅមន្ទីព្រឹទ្ធសភា ដែលសហការណ៍ រៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និងវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា ។ សិក្ខាកាម ចំនួន​ ២៦នាក់បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការសរសេរ របាយការណ៍វិភាគសម្រាប់វេទិកា ឬកិច្ចពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧​។