កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទ ទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦  វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា សម្រេចបាន​ជោគជ័យយ៉ាង​សំខាន់ក្នុង ការអភិវឌ្ឍ​របស់ខ្លួន តាមរយៈការចុះហត្ថលេខា លើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់​គ្នាជាមួយអន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) ។  អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់​គ្នានេះ ជាមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើត​កម្មវិធីអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពដល់មន្ត្រីសភាដែលជាសមាជិកអន្តរសភាអាស៊ាន  និងជាពិសេស

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់កម្មវិធី​​​បណ្តុះបណ្តាល និង បើកវគ្គថ្មីសម្រាប់ការ​​​បណ្តុះបណ្តាលភាសាអង់គ្លេស បានប្រព្រឹត្តទៅ​​​ នាថ្ងៃ ពុធ ទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦  នៅព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និងរដ្ឋសភា និងវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា បាន​​​សហការ​​រៀបចំពិធីនេះ។  សិក្ខាកាមចំនួន៤១នាក់ បានបញ្ចប់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដោយជោគជ័យ ដែលបានចាប់ផ្តើមឡើង

សិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពី ពលករទេសន្តប្រវេសន៍ និង ការអភិវឌ្ឍជនបទ  បានប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃសុក្រ ទី ១០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦​ នៅព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និងរដ្ឋសភា និងវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (វ.ស.ក) ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន២០០នាក់ រួមមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភា​​ សមាជិករដ្ឋសភា និងមន្ត្រី​​​អគ្គលេខាធិការដ្ឋានសភានៃ