កម្មវិធី​បិទ​សិក្ខាសាលា​បណ្តុះបណ្តាល​តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​ស្តីអំពី​ការទទួលខុសត្រូវ​សភា​ត្រូវ បាន​ធ្វើឡើង​នៅថ្ងៃ​បញ្ចប់​នៃ​សិក្ខា​សាលា​ នាថ្ងៃ​ទី​០៦​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២០​។ កម្មវិធី​ត្រូវបាន​ចូលរួ​ម​ជា​អធិបតី​បិទ​ដោយ ​ឯកឧត្តម​ ស្រ៊ុន តារា​ អគ្គ​លេខា​ធិការ​រង​នៃ​រដ្ឋសភា​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​លោកជំទាវ​ Nguyen Tuong Van អគ្គ​លេខា​ធិការ​ AIPA​។

នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២០ វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (PIC) បានចុះហត្ថលេខា លើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ជាមួយវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDRI) ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងភាពជាដៃគូក្នុង ការស្រាវជ្រាវផ្នែកគោលនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរួមគ្នា

វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា(វ.ស.ក) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការទទួលខុសត្រូវសភា ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅ រយៈពេល៥សប្តាហ៍ ពីថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

នា​ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២០​ វិទ្យាស្ថាន​សភា​កម្ពុជា​ និង​អតីត​សិក្ខាកាម​នៃ​កម្មវិធី​ បណ្តុះបណ្តាល​ការ​វិភាគ​សារពើពន្ធ​ (FACT)​ បាន​ចូលរួម​កម្មវិធី​ “ទិវា​កម្ពុជា​” តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ អនឡាញ​ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​​ទី​ភ្នាក់ងារ​ស៊ុយអែត​ ដើម្បី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ និង​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​ (Sida)​ នៅ​ទី​ក្រុង​ស្តុកខូម​ (Stockholm) សម្រាប់​អាជ្ញាធរ​ស៊ុយអ៊ែត​ ដែល​បំពេញ​ការងា​នៅ​កម្ពុជា​ ជា​ពិសេស​ជាមួយ​កម្មវិធី​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​សម្រាប់​គណនេយ្យភាព​ និង​តម្លាភាព​ (PAT)​។