ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ដល់​ទី​១៧​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២០​ វិទ្យាស្ថាន​សភា​កម្ពុជា​បាន​ចូលរួម​ សិក្ខាសាលា​តំបន់​តាម​អនឡាញ​ ស្តីពី​ “វិធីសាស្រ្ត​បញ្រ្ជាប​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ និង​សមភាព​យេនឌ័រ”​ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​ការិយាល័យ​តំបន់​ នៃ​ទី​ភ្នាក់ងារ​ស៊ុយអែត​ ដើម្បី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ និង​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​ (Sida)​ ប្រចាំ​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​ ។

           គោលបំណង​ចំបង​នៃ​សិក្ខាសាលា​នេះ​គឺ​ ដើម្បី​ប្រមូល​យោបល់​ពី​អ្នក​ចូលរួម​ទៅ​លើ សេចក្តី​ព្រាង​របាយការណ៍​ ដែល​ពិនិត្យ​មើល​ពី​វិធីសាស្រ្ត​បញ្ជ្រាប​សមភាព​យេនឌ័រ​ និង​

សិទ្ធិ​មនុស្ស​ទៅ​ក្នុង​គម្រោង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​របស់​ប្រទេស​ស៊ុយអែត ​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​ និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ ពី​ឆ្នាំ​២០១៦​ ដល់​ឆ្នាំ​២០២១​ ។​   

          សេចក្តី​ព្រាង​របាយការណ៍​នេះ​បាន​គូស​បញ្ជាក់​ពី​សាវតារ​ បទពិសោធន៍​គន្លឹះ​ និង អនុសាសន៍​សម្រាប់​ Sida​ និង​ដៃគូរ​របស់​ Sida​ ពី​របៀប​បញ្រ្ជាប​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ និង​សមភាព​យេនឌ័រ​ទៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ និង​គំរោង​នានា​ ។​

          សិក្ខាសាលា​នេះ​បាន​ដំណើរការ​យ៉ាង​រស់​រវើក​ ដោយ​អ្នក​ចូលរួម​បាន​នាំ​គ្នា​ពិភាក្សា​ និង​ផ្លាស់ប្តូរ​គំនិត​ និង​បទ​ពិសោធន៍​យ៉ាង​សកម្ម​ពី​វិធីសាស្រ្ត​របស់​ស្ថាប័ន​រៀងៗ​ខ្លួន​ ដែល​ប្រើ​ក្នុង​ការ​បញ្រ្ជាប​សិទ្ធិមនុស្ស​ និង​សមភាពយេនឌ័រ​ ។ បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​សិក្ខាសាលា​នេះ​ ក្រុម​ការងារ​នឹង​រៀបចំ​របាយការណ៍​ចុងក្រោយ​សម្រាប់​ Sida​ ពី​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ពិនិត្យ​សិក្សា​ពី​វិធីសាស្ត្រ​បញ្រ្ជាប​សមភាព​យេនឌ័រ​ និង​សិទ្ធិមនុស្ស​ទៅ​​

កម្មវិធី​ និង​គម្រោង​នានា​ ។