ភ្នំពេញ​ថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨៖ តាមការអញ្ជើញរបស់វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា      លោក David Wilson អគ្គលេខាធិការ​នៃរដ្ឋ​សភា​នូវែលសេឡង់ នឹងចាប់ផ្តើម ថ្ងៃនេះ នូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេលបីថ្ងៃ ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹង និង បទពិសោធន៍របស់លោក​នៅក្នុង ផ្នែកផ្សេងៗនៃអ្នក​ទទួលខុសត្រូវរបស់សភា ជាមួយបុគ្គលិកសភាកម្ពុជាដែលមកពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃសភាកម្ពុជា។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំការងារ​ លោក David Wilson នឹងចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការវាយតម្លៃគោលនយោបាយ ការប្រព្រឹត្តិទៅនៃ​សេវាស្រាវជ្រាវនិងបណ្ណាល័យ និង ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសភាជូនសាធារណជន។ លោក​ David Wilson ក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោក​លើបញ្ហាប្រឈមដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់​បុគ្គលិកសភា។

ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ លោក David Wilson ក៏នឹងជួបជាមួយសមភាគីកម្ពុជារបស់លោកគឺអគ្គលេខាធិការនៃព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាផងដែរ។